" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02 901 8400 ถึง 8 , 097 004 7046 , 097 007 0871

แพทย์ของเรา

นพ.ประกาศิต สงวนจิตร

นพ.ประกาศิต สงวนจิตร

ศัลยแพทย์

Speciality
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ Orthopedic Surgery

Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต - มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedic Surgery)
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคารเวลา 08.00-09.00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสฯ
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์