" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02 901 8400 ถึง 8 , 097 004 7046 , 097 007 0871

แผนกทันตกรรม

        การมีสุขภาพในช่องปากและฟันที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่ทางเรา ให้ความตระหนัก จึงจัดให้มีทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะหลายสาขา พร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและปลอดภัย ไว้คอยให้บริการด้วยมาตรฐานการรักษาที่สะดวกรวดเร็ว ให้บริการตั้งแต่อายุ 3 ปีเป็นต้นไป

การบริการทางการแพทย์

ให้บริการคำแนะนำปรึกษา และตรวจรักษาทางทันตกรรม เช่น

ทันตกรรมทั่วไป

 • การทำความสะอาดฟัน
 • ขูดหินปูนและขัดฟัน
 • อุดฟัน
 • ครอบฟัน ฟอกสีฟัน

ศัลยกรรมช่องปาก

 • ถอนฟันปกติ
 • ถอนฟันคุด
 • การผ่าตัดตกแต่งขากรรไกรแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร
 • การรักษาโรคเหงือก
 • รากฟันเทียม
 • การทำฟันปลอม
 • จัดฟัน

แนวทางการเข้ารับบริการด้านทันตกรรม

การปรับเปลี่ยนสิทธิทันตกรรมรูปแบบใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 12 สิงหาคม 59

 1. กรณี ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด สามารถเบิกคืนได้ไม่เกิน 900 บาท ต่อปี
 2. กรณี ใส่ฟันปลอมบางส่วนแบบถอดได้ฐานพลาสติก ผู้ประกันตนต้องสำรองเงินจ่ายเต็ม และสามารถเบิกคืนได้ ดังนี้
  • ฟันปลอมตั้งแต่ 1-5 ซี่ เบิกคืนได้ 1,300 บาท
  • ฟันปลอมมากกว่า 5 ซี่ ขึ้นไป เบิกคืนได้ 1,500 บาท
 3. กรณี ใส่ฟันปลอมทั้งปากแบบถอดได้ฐานพลาสติก ผู้ประกันตนต้องสำรองเงินจ่ายเต็ม และสามารถเบิกคืนได้ ดังนี้
  • ครึ่งปาก เบิกคืนได้ 2,400 บาท
  • ทั้งปาก เบิกคืนได้ 4,400 บาท
 4. กรณีฟันปลอม 1 ชุด ครอบคลุมได้ 5 ปี
 5. กรณีซ่อมฟันปลอม ไม่สามารถใช้ประกันสังคมได้
 6. สามารถรับบริการที่ใดก็ได้ตามที่สะดวก
 7. นำหลักฐานยื่นยันขอเบิกที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ

รายการรักษาสำหรับผู้ป่วยจัดฟัน

 1. ค่ารักษาทางทันตกรรมจัดฟันรวม 40,000 บาท
  • แบ่งชำระ 2,000 บาท เป็นเวลา 10 เดือน เดือนต่อไปเดือนละ 1,000 บาท
  • ติดเครื่องมือบน 2,000 บาท
  • ติดเครื่องมือล่าง 2,000 บาท
  • ราคานี้รวมค่าพิมพ์ปาก – ถ่ายรูปเพื่อการวินิจฉัย และรวมค่าเครื่องมือคงสภาพฟัน ( Retainer ) ซึ่งต้องใส่ภายหลังจัดฟันเสร็จ
 2. ค่าอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน และอื่นๆ ที่มิใช่การรักษาทางทันตกรรม จัดฟันขึ้นกับสภาพ ช่องปากของแต่ละบุคคล ค่าใช้จ่ายส่วนนี้มิได้รวมกับค่าใช้จ่ายในการจัดฟัน
 3. ค่าเครื่องมือรักษาปัญหาเฉพาะบุคคล ( เพิ่มค่าใช้จ่ายแล้วแต่กรณี )
 4. ค่าติดเครื่องมือทันตกรรมจัดฟันที่หลุด ตัวละ 150 – 300 บาท

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.
ติดต่อ : ชั้น 2 แผนกทันตกรรม
สอบถามเพิ่มเติม/นัดหมายล่วงหน้า : โทร. 0-2901-8400-8 ต่อ 2121

คำถามที่พบบ่อยแผนกทันตกรรม...

สิทธิการรักษา ประกันสังคม กรณีทันตกรรม ใช้อะไรได้บ้าง

      ใช้ ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน หรือผ่าฟันคุด ได้ 900 บาท ต่อปี โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย

วันและเวลาเปิดทำการแผนกทันตกรรม ร.พ.ภัทร-ธนบุรี

 • วันจันทร์ พุธ ศุกร์ 08.00 - 20.00 น.
 • วันอังคาร พฤหัสบดี เสาร์ อาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.

ประกันสังคมใช้ทำฟันปลอมได้หรือไม่

      ใช้ได้ กรณีฟันปลอมแบบถอดได้ฐานพลาสติก โดยผู้ประกันตนต้องสำรองเงินจ่ายเต็ม และสามารถเบิกคืนจากประกันสังคมได้ ดังนี้

 • ฟันปลอมตั้งแต่ 1-5 ซี่ เบิกคืนได้ 1,300 บาท
 • ฟันปลอมมากกว่า 5 ซี่ ขึ้นไป เบิกคืนได้ 1,500 บาท
 • ฟันปลอมครึ่งปาก เบิกคืนได้ 2,400 บาท
 • ฟันปลอมทั้งปาก เบิกคืนได้ 4,400 บาท

ประกันสังคมใช้ผ่าฟันคุดได้หรือไม่

      ใช้ได้ โดย ค่ารักษาผ่าฟันคุด = 2,500 - 5,000 บาท สามารถเบิกค่าผ่าฟันคุดได้ 900 บาท ต่อปี สำหรับส่วนต่างค่ารักษา ไม่สามารถเบิกคืนได้

ถ้ามีโรคประจำตัวสามารถทำฟันได้หรือไม่

      กรณีผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ ความดันสูง เบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต และอื่นๆ ทันตแพทย์จะเป็นผู้พิจารณา โรคและยาผู้ป่วยที่ได้รับ หากจำเป็น จะส่งผู้ป่วยปรึกษาแพทย์ ก่อนทำการรักษาทางทันตกรรม เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน

ในช่วงที่มีโรคระบาด โควิด 19 ทำฟันได้หรือไม่

      เนื่องด้วยปัจจุบันมีสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 เพื่อภาวะสะดวกของผู้มารับบริการ ทางแผนกแนะนำให้ติดต่อ นัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมของบุคลากร และเครื่องมือก่อนทำการรักษา โดยสามารถติดต่อนัดหมาย โทร 02-901-8400-8 ต่อ 2121

ที่โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี มีบริการจัดฟัน และรากเทียม หรือไม่

      มีให้บริการ สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อ ขอรับคำปรึกษา จากทันตแพทย์ได้ที่แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี ตามวันและเวลาทำการ

แพ็กเกจและโปรโมชั่นแผนกทันตกรรม


ตารางออกตรวจทันตแพทย์

แพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ทพ.ญ.อัจฉรา เหล่าบุญเจริญ
ทันตแพทย์ทั่วไป
08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00
ทพ.ปณิธาน บุญจำรัส
ทันตแพทย์ทั่วไป
13.00-19.00 13.00-19.00 08.00-19.00 08.00-16.30* 08.00-16.30
ทพ.อานนท์ ท้าวประยูร
ศัลยกรรมช่องปาก
13.00-16.00*
ทพ.อธิวัฒน์ ตันติสัมฤทธิ์
ศัลยกรรมช่องปาก
09.00-12.00*
ทพ.จรัล กิจจารุวรรณกุล
ทันตแพทย์ทั่วไป
09.00-16.00*