" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02 901 8400 ถึง 8 , 097 004 7046 , 097 007 0871

บริการลูกค้าองค์กร

บริการตรวจสุขภาพพนักงานเคลื่อนที่

      ให้บริการออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่ ณ ที่ตั้งหน่วยงานต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญงานตรวจสุขภาพ ทั้งการตรวจสุขภาพประจำปีทั่วไป การตรวจอาชีวเวชศาสตร์ การตรวจหาสารโลหะหนัก และสารระเหย ดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการพร้อมรถโมบายเอ็กซเรย์ได้มาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้บริการครบวงจร

บริการฉีดวัคซีนนอกสถานที่

      ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนบาดทะยักนอกสถานที่ โดยยึดถือมาตรฐานเดียวกับการฉีดเช่นเดียวกับในโรงพยาบาล

บริการดูแลสุขภาพพนักงานองค์กร

      รับข้อเสนอ และส่วนลดพิเศษ จากการลงนามบริการสัญญาทางการแพทย์ ระหว่างบริษัทและโรงพยาบาล เพื่อการดูแลที่มากกว่าแก่ลูกจ้างในองค์กร


ติดต่อ : ชั้น 7 แผนกการตลาด
สอบถามเพิ่มเติม/นัดหมายล่วงหน้า : โทร. 0-2901-8400 ถึง 8 กด 1401, 1402, 1403