" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02 901 8400 ถึง 8 , 097 004 7046 , 097 007 0871

แพทย์ของเรา

นพ.อภิชาติ ฤชุกรดำรง

นพ.อภิชาติ ฤชุกรดำรง

สูตินรีแพทย์

Speciality
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ Maternal Fetal Medicine

Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstertrics Gynaecology) - วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Maternal Fetal Medicine) - วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์เวลา 16.00-20.00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสฯ
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์