" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02 901 8400 ถึง 8 , 097 004 7046 , 097 007 0871

แพทย์ของเรา

พญ.นัทธมน สุวรรณนิพนธ์

พญ.นัทธมน สุวรรณนิพนธ์

จักษุแพทย์

Speciality
จักษุวิทยา Ophthalmology

Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต - คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
  • จักษุวิทยา (Ophthalmology) - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • จักษุ-กระจกตา - มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์เวลา 12.30-16.00 น.
วันอังคารเวลา 08.00-16.00 น.
วันพุธเวลา 08.00-12.00 น.
วันพฤหัสฯ
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์เวลา 08.00-12.00 น.