" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02 901 8400 ถึง 8 , 097 004 7046 , 097 007 0871

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ข้อควรปฏิบัติก่อนการตรวจสุขภาพ:
- งดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนการตรวจ (ดื่มเฉพาะน้ำเปล่าบริสุทธิ์)
- การเก็บปัสสาวะควรปล่อยช่วงต้นทิ้งไปก่อนและเก็บเฉพาะช่วงกลาง